Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση από τους κατασκευαστές τους. Το Kotsadoroi.gr δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα εργοστάσια ή τους αντιπροσώπους τους και μπορεί μόνο να βοηθήσει τους πελάτες στην αποκατάσταση του προϊόντος. Η ευθύνη μας τελειώνει, εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί λύση, στην επιστροφή των χρημάτων αφαιρουμένων των όποιων εξόδων είχαμε.